Equo Manifestua - Manifiesto Equo


Batu eta aurrera… hauxe da unea.

Gure planetarekin eta herritarrekin lotutako egitasmo politiko berri baten alde
(Más abajo en castellano)

Krisialdi ekonomiko, ekologiko, sozial eta politiko sakona bizi dugu, bai munduan, bai Espainian ere. Krisialdi sistemikoa eta baloreena da, beraz, ingurumen-jasangarritasunean, berdintasunean eta parte hartze politiko eraginkorrean oinarritutako sistema batera abiatzea ezinbestekoa da.

Helburu horrekin, behean ageri garen erakundeok Madrilen bildu gara egitasmo berri baten inguruan indarrak batzeko, erantzunak eta bestelako bideak saiatzeko, gizartearen eraldaketa ekologikoa, soziala, etikoa eta demokratikoa abiapuntu.

EQUO du izena egitasmo honek.

Hilabeteotan EQUOk ehunka lagun, erakunde eta alderdi abiarazi ditu, krisialdi honi erantzuna emateko gai izango den eremu politiko berria eraikitzeko helburuarekin. Horretarako ekologia politikoa, berdintasuna, giza eskubideen defentsa eta berreraikitze demokratiko eta etikoa ditugu oinarri. Herritarrekin eta gizarte erakundeekin elkarlanean, politika zibilizatu eta gizartea berpolitizatu nahi dugu.

Ezin dugu astirik galdu: urrats erabakigarria emateko unea da, XXI. mendeko erronkei erantzuteko moduan izango den erakunde politikoa osatzeko unea, geure baloreekin bat etorriz: erradikaltasun demokratikoa, etika herritarra, ardura, autonomia eta elkartasuna.

Bide horretan, gure helburuekin bat datozen baliabideak erabiliko ditugu, gardentasunean, parte hartze demokratikoan eta oinarritik abiatutako sare-lanean oinarrituta.

Era berean, Espainiako lurralde errealitatea onartuz, egiazko kooperatiba politikoa eraikitzea dugu helburu, EQUO osatzen dugun ekimen ezberdinak elkarlotuko dituena, jardun politiko kolektiboa eta horizontala sustatzeko.

Egitasmo hau gure erreferente den Europako Alderdi Berdeari atxiki zaio, eta haren ordezkari izan nahi dugu Espainian. EQUOk joera europazalea eta meditarreneozalea dauka, zinez uste dugulako Europak ahots sendoa behar duela ekonomiaren eraldaketa ekologikoa, iraultza energetikoa eta ingurumenarena, bioaniztasuna, partekatze justizia, ongizate estatua, gizarte babesa, eskubide zibil eta lanekoak, aukera berdintasuna eta bazterketarik eza, animalien eskubideak, aniztasun soziokultural eta linguistikoa, eta herrien arteko bakea sustatzeko.

Espainian zehar gertatzen ari diren mobilizazioak, herritarren haserrearen isla dira, bai antolamendu politikoaren eta ekonomikoaren funtzionamenduarekiko, bai botere ekonomikoekiko eta ordezkari politikoekiko, bai ustelkeriarekiko ere.

Egoera honi aurre egiteko, botere publikoak indar ekonomikoekiko independentzia bermatzeko proposamenak beharrezkoak dira, hala nola gardentasuna sustatzeko eta ustelkeriari aurre egiteko ere. Etika, konpromiso politikoa eta gizartetik nahiz erakunde publikoetatik bestelako konponbideak bideragarriak direlako uste osoa oinarri.

Konpromiso hori era partehartzaile batean herritarren eskaerei erantzungo dien praktika politiko batean zehaztu beharko da, ekintza politikoarekiko biztanleriaren konfiantza berreskuratuz eta, guztiaren gainetik, ingurugiro eta gizarte justizia lortzeko helburuarekin proposamen tinkoak eta berritzaileak martxan jarriz. Alderdi tradizionalen politiken aurrean, EQUOk politikaren zentzua berreskuratzea proposatzen du: pertsonen eta gizartearen beharrizan txikiei eta xede handiei erantzuna emango dien eraldaketarako eta kudeaketa publiko kolektiborako tresna izatea, Planetaren muga ekologikoetan eguneroko zoriontasuna posible egiteko.

Ordezkatzen dugun pentsamendu ekologiko eta sozialak gizartean heldutasun eta iragazkortasun maila nahikoa lortu duela sinesten dugu. Horregatik pertsona, erakunde eta elkarte politiko desberdinak batu eta benetako presentzia politikoa eta ordezkaritza instituzional erabakigarria lortu araziko duen proiektu komun bat errealitate bihurtzeko ardura gure gain hartzen dugu, egungo eta etorkizuneko belaunaldien gizarte eta ingurugiro interesen aldeko ahots koherente bat izango dena. Ingurugiro jasangarritasunerantz, gizarte ekitaterantz eta benetako demokraziarantz bideratutako eraldaketa sozialerako laguntza erabakigarria izango den alderdi politiko esanguratsu eta egituratu bat eraikitzeko helburua daukagu, EQUO proiektua sortu zeneko manifestuan eta gaur elkartzen diren elkarteen proposamen politikoetan proposatzen diren baldintzetan.

Proiektu politiko hau Estatu osoan, gure herri eta hirietan, probintzia eta autonomia-erkidegoetan ilusioz eta gogoz sustatzeko erabateko segurtasuna daukagu. EQUO existitzeko beharrean sinesten dugu. Gainera badakigu orain ordezkatzen ditugun zatien batura baino gehiago izango dela guztia.

EQUO eraikitzen dagoen proiektu ireki bat bezala aurkezten dugu eta EQUOra batuko diren pertsonek demokratikoki erabakiko dutena izango da. Helburu horrekin biltzar konstituziogile baterako deia egiten dugu datorren udazkenerako eta proiektuan parte hartu eta gizartearen eraldaketa ekologiko, sozial, etiko eta demokratiko baten aldeko apustua egin nahi duten borondate oneko pertsonei irekita egongo da.

Batu eta aurrera… ekintzarako momentua da eta ez hitzetarako bakarrik.

(Gorago euskaraz)
Suma y sigue... es el momento

Por un nuevo proyecto político compartido y comprometido con la ciudadanía y nuestro Planeta

Vivimos una profunda crisis económica y ecológica, social y política, en el mundo y en España. Es una crisis sistémica y una crisis de valores, que exige iniciar la transición hacia un sistema basado en la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la participación política activa. Con ese objetivo las organizaciones abajo relacionadas nos reunimos en Madrid para unir nuestras fuerzas en un proyecto político nuevo para buscar respuestas y fórmulas alternativas desde la transformación ecológica, social, ética y democrática de la sociedad.

Este proyecto se llama EQUO.

En estos meses, EQUO ha movilizado a cientos de personas, organizaciones y partidos con el objetivo de construir un nuevo espacio socio-político capaz de dar respuesta a las crisis en las que vivimos, desde los planteamientos de la ecología política, la equidad social, la defensa de los derechos humanos y la regeneración democrática y ética. En cooperación con la ciudadanía y los movimientos sociales, proponemos civilizar la política y repolitizar la sociedad.

No hay un minuto que perder: es el momento de dar un paso decisivo y constituirnos en una organización política a la altura a los retos del siglo XXI y coherente con nuestros valores: radicalidad democrática, ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y solidaridad. En este camino, utilizaremos medios organizativos acordes con nuestras finalidades emancipadoras, basados en la transparencia, la participación democrática, el trabajo en red y desde abajo. Asimismo, reconociendo la realidad territorial de España, se trata de construir una verdadera cooperativa política que sea capaz de vertebrar las diversas experiencias que hoy formamos el Proyecto EQUO y que sirva de impulso enriquecedor de la elaboración política colectiva y horizontal.

Este proyecto es homologable a nuestro referente, el Partido Verde Europeo, al que aspiramos a representar de forma unitaria en España. EQUO tiene una vocación europeísta y mediterránea porque creemos firmemente que Europa necesita de una voz potente que promueva la transformación ecológica de la economía, la revolución energética y ambiental, la biodiversidad, la justicia distributiva, el estado del bienestar, la protección social, los derechos civiles y laborales, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, los derechos de los animales, la diversidad sociocultural y lingüística, y la paz entre los pueblos de nuestro planeta.

Las movilizaciones que durante estas semanas se están produciendo por toda la geografía española expresan el profundo malestar social y el descontento ciudadano con el funcionamiento del sistema político y económico, con el comportamiento de los poderes económicos y de los representantes políticos y con la corrupción. Esta situación debe ser combatida con propuestas de independencia de los poderes públicos respecto a los poderes económicos, de transparencia y de tolerancia cero con la corrupción, desde la ética, el compromiso político y el convencimiento de que son posibles otras soluciones desde las instituciones públicas y desde la sociedad civil.

Ese compromiso debe concretarse en una práctica política capaz de dar una respuesta de forma participativa a las demandas ciudadanas, recuperando la confianza de la población en la acción política y, por encima de todo, adoptando propuestas sólidas y novedosas dirigidas a la consecución de la justicia social y ambiental. Frente a las políticas de los partidos tradicionales, EQUO propone recuperar el sentido de la política como un instrumento de transformación y gestión pública colectiva que dé respuesta a las pequeñas necesidades y grandes aspiraciones de las personas y de la sociedad para hacer posible la felicidad cotidiana dentro de los límites ecológicos del Planeta.

Estamos convencidas y convencidos de que el pensamiento ecológico y social que representamos ha alcanzado ya un cierto grado de madurez y permeabilidad en la sociedad. Por ello asumimos la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se integren o se reconozcan personas, entidades y organizaciones políticas diversas, que nos permita alcanzar una presencia política y una representación institucional decisiva, para expresar una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Aspiramos por ello a construir una nueva formación política significativa y vertebrada, capaz de contribuir de manera decisiva a la transformación de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la democracia real, en los términos planteados en el Manifiesto fundacional del Proyecto EQUO y en las propuestas políticas de las organizaciones que hoy confluyen.

Estamos decididas y decididos a impulsar con ilusión y entusiasmo este proyecto político en todo nuestro país, en nuestros pueblos y ciudades, provincias y comunidades autónomas, convencidos de que la existencia de EQUO es necesaria. Además sabemos que el total será mucho mayor que la suma de las partes que ahora representamos.

Ofrecemos EQUO como un proyecto abierto, en construcción, que será lo que las personas que se asocien a EQUO decidan democráticamente que sea. Con este objetivo, convocamos una Asamblea Constituyente para el próximo otoño abierta a todas las personas bienintencionadas que quieran participar incorporándose al proyecto y que apuesten por la transformación ecológica, social, ética y democrática de la sociedad.

Suma y sigue... es tiempo de acción y no solo de palabras.

Euskadiko Berdeak-Verdes 
Ecolo-Verdes de Navarra/Nafarroako Berdeak
Castro Verde
Ciudadanos por Altea (CIPAL)
Coordinadora Verde/Ecolo-Verdes
Coordinadora Verde de Andalucía
Coordinadora Verde de Madrid
Ecolo Córdoba
Ecolo-Verdes de Extremadura
Ecolo-Verdes de Paterna
Electores (Alhaurín de la Torre)
Els Verds Esquerra Ecologista
Els Verds de Menorca
Espacio Verde Andalucía Ecológica
Fundación EQUO
IniciativaVerds (Mallorca)
Iniciativa del Poble Valencià
Iniciativa por Marbella y San Pedro (IMA+S)
Los Verdes de Andalucía
Los Verdes de Asturias
Los Verdes de Canarias
Los Verdes de Europa
Los Verdes de Madrid
Los Verdes de Puerto Real
Partido Verde Canario
Plataforma Melilla Verde
Verdes de Aragón
Verdes de La Rioja
Verdes de Laciana
Los Verdes de la Región de Murcia
Verdes de Salamanca
Verdes de Segovia
Verdes de Villena

Madrilen, 2011ko ekainaren 4an, ingurugiroaren mundu mailako eguna.